Sắp sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt giao thông

 Đây là thông tin được đề cập tại quyết định 321/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã ban hành quyết định 321/QĐ-BGTVT về kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông Vận tải.

Quyết định này đã công bố kế hoạch rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật như xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ và đường sắt; hàng không dân dụng.

Cụ thể, Nghị định 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Trong đó, cơ quan chủ trì soạn thảo là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), Cục Hàng không Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng), Cục Hàng hải Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải).

Cơ quan tham mưu về nội dung là Vụ Pháp chế (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng hải), Vụ An toàn giao thông (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt).

Về tiến độ thực hiện, thời gian trình Bộ GTVT dự thảo trước ngày 15/4/2021. Thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định tháng 7/2021. Thời gian trình Chính phủ là tháng 8/2021.

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân từ năm 2022 sẽ tăng mạnh. Mức phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ là 75 triệu đồng thay vì 40 triệu đồng như hiện nay.

Theo: Báo người đưa tin

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->